Siyahamb’e ku kha nyeni kwen khos
Siyahamb’e ku kha nyeni kwen khos
Siyahamb’e ku kha nyeni kwen khos
Siyahamb’e ku kha nyeni kwen kha nyeni kwen khos
Siyahamba, hamba, Siyahamba, hamba
Siyahamb’e ku kha nyeni kwen khos.

We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of the light of God
We are marching, marching, We are marching, marching
We are marching in the light of God

Ian Ground