Ton pare notenas
Ton pare notenas
Ta mares xa-ta
Ies teu germa petit
Ies teu germa petit
El te de ra-ta

Pobre pare notenas i-ta mares xa-ta
Ies germa petito el-te de ra-ta

Ton pare fae-di-nar
Ton pare fae-di-nar
Ta mares cu-ra
Ies teu germa petit
Ies teu germa petit
Talia ver du-ra

Ian Ground