Njoo kwehtu
Roho mwema
M’fariji wehtu

Njoo, Njoo
Njoo roho mwema

Tufundisheh
Yam’bing guni
Tu wawa tuwa pya

Ian Ground